jak działamy

oferujemy jedno z najnowocześniejszych narzędzi, ułatwiających odzyskiwanie należności. Głównym założeniem podczas pracy nad portalwindykacja.pl było stworzenie zaawansowanego technologicznie narzędzia, jednocześnie prostego w obsłudze i niezawodnego w działaniu.do czego można wykorzystać portal?tryby windykacji należnościportal współpracuje z firmami windykacyjnymi, firmami pośredniczącymi w uzyskiwaniu odszkodowań, kancelariami prawnymi, agencjami detektywistycznymi, profesjonalnymi mediatorami, firmami ubezpieczającymi i zabezpieczającymi należności. Za pośrednictwem portalu można zwindykować, sprzedać lub kupić należności, zlecić uzyskanie należnego odszkodowania, znaleźć dłużnika i jego majątek, zlecić sporządzenie profesjonalnego raportu handlowego o dłużniku lub przyszłym kontrahencie, wszcząć postępowanie sądowe, czy też zasięgnąć opinii prawnej. W sprawach spornych, gdzie niezbędna jest strona trzecia, by dojść do kompromisu, za pośrednictwem portalu można zlecić profesjonalne mediacje. Można też zabezpieczyć swoją należność korzystając z usług firm ubezpieczeniowych czy skorzystać z usług instytucji faktoringowych lub forfaitingowych. Każda zgłoszona informacja wysyłana jest do wszystkich zajmujących się danym problemem partnerów portalu

jak to działa?korzystanie z portalu jest bardzo proste, oparte na intuicyjnym systemie dostosowanym do potrzeb użytkownika. Najprościej działanie portalu można opisać w następujący sposób: użytkownik zgłasza wierzytelność lub problem dotyczący należności czy też odszkodowania, a portal przesyła zgłoszone informacje do odpowiednich firm mogących mu pomóc. Jeśli partnerzy portalu uznają, ze mogą pomóc użytkownikowi przesyłają na jego indywidualne konto pocztowe propozycje współpracy. Wybór składanych przez partnerów portalu ofert współpracy należy do użytkownika. W czasie wymiany korespondencji nie są ujawniane żadne dane użytkownika, tylko od niego zależy czy i kiedy je ujawni.


schemat działania:rejestracja
użytkownik proszony jest o podanie podstawowych danych, niezbędnych do korzystania z usług portalwindykacja.pl
strzałka
po przeprowadzeniu procesu rejestracji administrator przydziela użytkownikowi indywidualne konto zabezpieczone loginem i hasłem. Po otrzymaniu dostępu do indywidualnego konta użytkownik może w pełni korzystać z przysługujących mu usług portalu. Indywidualne konto użytkownika wyposażone jest w skrzynkę pocztową, za pomocą której użytkownik / anonimowo / będzie mógł wysyłać zapytania, otrzymywać odpowiedzi i prowadzić korespondencję z partnerami i innymi użytkownikami portalu.
strzałka
zgłoszenie wierzytelnościzgłoszenie zapytania ofertowego
windykacja
- powiadomienie firm windykacyjnych. Publikacja zgłoszenia na ogólnie dostępnych stronach portalwindykacja.pl. Publikowane dane: miasto dłużnika, forma prawna dłużnika, rodzaj należności, kwota należności, termin płatności. Czas publikacji 365 dni.
sprzedaż
- powiadomienie partnerów portalu. Publikacja zgłoszenia na ogólnie dostępnych stronach portalwindykacja.pl. Publikowane dane: nazwa dłużnika, miasto, NIP, przeterminowanie, kwota należności, cena. Czas publikacji - bezterminowo.
kupno
- powiadomienie partnerów portalu. Publikacja zgłoszenia na ogólnie dostępnych stronach portalwindykacja.pl. Publikowane dane: nazwa dłużnika, ważność oferty kupna. Czas publikacji minimum 60 dni.
zapytanie ofertowe
- powiadomienie firm zajmujących się zgłoszonym problemem.
strzałkastrzałakstrzałkastrzałka
użytkownik otrzymuje ofertę windykacji od zainteresowanych firm windykacyjnych.
użytkownik otrzymuje ofertę kupna od zaintresowanych podmiotów.użytkownik otrzymuje ofertę sprzedaży od zaintresowanych podmiotów.Użytkownik otrzymuje odpowiedź z ofertą współpracywindykacja i sprzedaż wierzytelności

- usługa jednokrotnego powiadomienie firm windykacyjnych oraz publikacja wierzytelności na zadbaj o swoje należnościogólnodostępnych stronach portalu jest usługą bezpłatną. Istnieje możliwość wielokrotnego powiadomienia firm windykacyjnych o zgłoszeniu wierzytelności oraz promocji zgłoszonej wierzytelności na liście publikowanych wierzytelności - są to usługi płatne - szczegóły w cenniku

kupno wierzytelności

- publikacja na ogólnodostępnych stronach portalu ofert trwa minimum 60 dni i jest usługą płatną - szczegóły w cenniku

zapytanie ofertowe

- składane zapytania ofertowe nie są publikowane na ogólnodostępnych stronach portalu, wysyłane są wyłącznie do podmiotów których zapytania te dotyczą - usługa ta jest bezpłatna

monitorowanie należności

- powiadomienie o zgłoszeniu poszukiwanej wierzytelności/dłużnika - usługa płatna - szczegóły w cenniku


usługi dodatkowe:


  • indywidualne konto - możliwość zarządzania wierzytelnościami i dłużnikami - usługa bezpłatna,
  • poczta wewnętrzna - możliwość nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami portalu - usługa bezpłatna,
  • publikacja pakietów należności - szablony, zgłaszanie - usługa bezpłatna,
  • newsletter - powiadomienie o publikacji nowych wierzytelności - usługa bezpłatna,
  • wyszukiwarka wierzytelności - wyszukiwanie należności według określonych kryteriów - usługa bezpłatna,
  • kalkulator odsetkowy - naliczanie odsetek ustawowych - usługa bezpłatna,
  • kontakt z innymi użytkownikami portalu - udostępnienie możliwości kontaktu z innymi użytkownikami /dotyczy ofert sprzedaży, kupna, kompensat należności/,
  • monitorowanie wierzytelności - powiadomienie o publikacji wierzytelności o określonych kryteriach - usługa płatna,
  • powiadomienie dłużnika - powiadomienie dłużnika o publikacji wierzytelności na portalwindykacja.pl - usługa płatna.

zapraszam do rejestracji na portalwindykacja.pl

rejestracja

więcej informacji o poszczególnych usługach portalu można znaleźć na stronie - pomoc