kalkulator odsetek ustawowych

kalkulator posiada funkcję sumowania kwot odsetek, co można wykorzystać w przypadku, gdy wierzyciel posiada kilka należności przysługujących mu od jednego dłużnika

funkcja ta, możeliczydło do naliczania należności być również wykorzystana przy naliczaniu odsetek od spłatach ratalnych / spłat częściowych /, jak i przy sumowaniu należnych odsetek od wielu dłużników

aby skorzystać z tej usługi należy kolejno wpisać interesujące nas wierzytelności / podając kwotę, termin płatności, datę naliczania / i naliczyć kwotę przysługujących odsetek

w tabeli poniżej będą widoczne poszczególne należności wraz z przysługującymi odsetkami ustawowymi oraz suma należnych odsetek ustawowych wynikająca z wszystkich wpisanych wierzytelności

/ portalwindykacja.pl nie odpowiada za poprawność obliczeń uzyskanych przy użyciu udostępnionych narzędzi /kwota   [ zł.gr ]
    zł
termin płatności:
nalicz do dnia: