kalkulator odsetek ustawowych

kalkulator posiada funkcję sumowania kwot odsetek, co można wykorzystać w przypadku gdy wierzyciel posiada kilka należności przysługujących mu od jednego dłużnika
funkcja ta może być również wykorzystana przy naliczaniu odsetek od spłatach ratalnych / spłat częściowych /, jak i przy sumowaniu należnych odsetek od wielu dłużników
aby skorzystać z tej usługi należy kolejno wpisać interesujące nas wierzytelności / podając kwotę, termin płatności, datę naliczania / i naliczyć kwotę przysługujących odsetek
w tabeli poniżej będą widoczne poszczególne należności wraz z przysługującymi odsetkami ustawowymi oraz suma należnych odsetek ustawowych wynikająca z wszystkich wpisanych wierzytelności

portalwindykacja.pl nie odpowiada za poprawność obliczeń uzyskanych przy użyciu udostępnionych narzędzi

kwota   [ zł.gr ]
    zł
termin płatności:
nalicz do dnia: