zadbaj o swoje należności

opłaty

nie pobieramy żadnych prowizji z tytułu pośrednictwa portalwindykacja.pl w zbyciu lub nabyciu wierzytelności

nie pobieramy również żadnych prowizji od kwot odzyskanych za pośrednictwem portalwindykacja.pl

za usługi płatne wystawiane są stosowne faktury VAT

  indywidualne konto
 

założenie indywidualnego konta - 0,00 zł

  windykacja należności
 

zgłoszenie wierzytelności - 0,00 zł

publikacja wierzytelności przez 90 dni - 0,00 zł

publikacja wierzytelności przez kolejne 90 dni - 24,60 zł

pierwsze powiadomienie partnerów portalu o zgłoszeniu wierzytelności - 0,00 zł

ponowne powiadomienie partnerów portalu o zgłoszeniu wierzytelności - 24,60 zł

  sprzedaż należności
 

zgłoszenie sprzedaży wierzytelności - 0,00 zł

bezterminowa publikacja wierzytelności - 0,00 zł

pierwsze powiadomienie partnerów portalu o zgłoszeniu wierzytelności - 0,00 zł

ponowne powiadomienie partnerów portalu o zgłoszeniu wierzytelności -24,60 zł

promowanie wierzytelności do sprzedaży - 14 dni - 98,40 zł

  kupno należności
 

publikacja oferty kupna należności

  • 60 dni - 73,80 zł
  • 120 dni - 123,00 zł

promowanie kupna wierzytelności - 14 dni - 98,40 zł

  opinia prawnika
 

pierwsza opinia prawnika - 0,00 zł

każda następna opinia prawnika - 61,50 zł

abonament na 3 opinie prawnika - 159,90 zł

  opinia windykatora
 

pierwsza opinia windykatora - 0,00 zł

każda następna opinia windykatora - 24,60 zł

abonament na 3 opinie windykatora - 61,50 zł

  zapytanie ofertowe
 

zgłoszenie zapytania ofertowego - 0,00 zł

powiadomienie partnerów portalu o zgłoszeniu zapytania ofertowego - 0,00 zł

  kontakt z użytkownikiem portalu
 

kontakt z użytkownikiem zgłaszającym sprzedaż wierzytelności - 36,90 zł

  monitorowanie wierzytelności
 

monitorowanie jednej wierzytelności

  • 60 dni - 73,80 zł
  • 120 dni - 123,00 zł
  powiadomienie dłużnika
 

powiadomienie dłużnika o publikacji wierzytelności na portalwindykacja.pl

  • e-mail - 12,30 zł
  • pisemne powiadomienie - 12,30 zł
  w przypadku wybrania opcji powiadomienie e-mail, konieczne jest podanie adresu e-mail dłużnika podczas jego zgłaszania.

*wszystkie podane kwoty są kwotami bruttowięcej o formach płatności tutaj