polityka prywatności i wykorzystanie plików cookies

 1. Krajowy Rejestr Faktur Sp. z o.o., /dalej KRF/ przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowe w domenie portalwindykacja.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem portalu portalwindykacja.pl
 2. Administratorem danych jest Krajowy Rejestr Faktur Sp. z o.o. z siedzibą 50-001 Wrocław, ul. Gwarna 15 lok 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI windykacja należnościWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000538433, REGON 360622530, NIP 8971804745.
 3. KRF nie wymaga podania, nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / dalej RODO /.
 4. KRF przetwarza podane informacje jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług zleconych przez użytkowników portalu, świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami /RODO/.
 5. KRS stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych informacji zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO. .
 6. KRF nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji usług. KRF przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
 7. Wprowadzając dane w formularzu rejestracyjnym, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych informacji przez Krajowy Rejestr Faktur sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Gwarna 15 lok 4a w celu realizacji usług, późniejszej weryfikacji ważności kont i świadczenia pomocy technicznej.
 8. Przekazane przez użytkownika portalu informacje mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą KRF w celu realizacji zamówionej usługi. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 9. Po uprzednim wyrażeniu zgody na etapie podawania informacji przez użytkownika /Checkbox:  Chcę otrzymywać newsletter /, podane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez firmę KRF i podmioty powiązane.
 10. Na stronach internetowych portalu firmy KRF udostępnione są odnośniki /linki/ do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. KRF nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
 11. W trakcie realizacji transakcji na portalu internetowym KRF nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24, który obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
 12. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę KRF należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej /jej nazwa i wersja/, systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 13. Portal internetowe firmy KRF wykorzystują mechanizm tzw.  cookies  /ciasteczka/. Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

wykorzystywanie plików cookies

 1. Gromadzenie danych
  Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi portal firmy KRF
 2. Wykorzystywanie danych
  Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy KRF. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 3. Mechanizm Cookies na portalu firmy KRF
  Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu należącym do KRF nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.
 4. Czym są pliki Cookies?
  Cookies to niewielkie  porcje  informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.
 5. W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z portalu KRF, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer - Tutaj
  2. Chrome - Tutaj
  3. Safari - Tutaj
  4. Firefox - Tutaj
  5. Opera - Tutaj

  Urządzenia przenośne:

  1. Android - Tutaj
  2. Safari - Tutaj
  3. Windows Phone - Tutaj
  4. Blackberry - Tutaj
 6. Odnośniki do innych stron
  Portal należący do KRF zawierają odnośniki do innych stron WWW. KRF nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do KRF.
 7. Statystyki Google Analytics
  Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

informacjaportalwindykacja.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.

w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt z administratorem portalu.