pomoc

odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania portalu można również uzyskać u administratora portalu »»uwarunkowania techniczne

- w celu korzystania z zasobów portalu, niezbędne jest posiadanie: dostępu do internetu, przeglądarki internetowej, aktualnego adresu poczty elektronicznej - e-mail, włączonej obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej.

ochrona prywatności

- gromadzone przez portalwindykacja.pl dane użytkowników podawane w procesie rejestracji, wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług rejestrującemu się użytkownikowi. Portal stosuje pliki cookie jedyne w celu podnoszenia jakości swoich usług, jednocześnie stosuje odpowiednie środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych. Każdy użytkownik po rejestracji ma możliwość poprawienie nieścisłości podanych danych lub ich usunięcia. W czasie wymiany korespondencji wewnątrz portalu nie są ujawniane żadne informacje o użytkowniku, jedynie użytkownik może decydować komu i kiedy udostępnić swoje dane.

rejestracja

- aby korzystać z usług oferowanych przez portalwindykacja.pl należy przejść proces rejestracji. W tym celu należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny - wszelkie dane przekazane w procesie rejestracji są poufne i nie podlegają upublicznieniu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego użytkownik natychmiast otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail link aktywacyjny wraz z loginem i hasłem. Po kliknięciu na link aktywacyjny użytkownik przenoszony jest na otrzymane indywidualne konto, gdzie może już w pełni korzystać z usług portalu.

indywidualne konta użytkownika

- indywidualne konto wyposażone jest we wszystkie narzędzia niezbędne do korzystania z usług portalu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem.

login i hasło

- po potwierdzeniu aktywacji przesłany zostaje na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail login i hasło dostępu do indywidualnego konta użytkownika.

skrzynka pocztowa portalu

- każdy posiadacz indywidualnego konta otrzyma również możliwość korzystania ze skrzynki pocztowej służącej do obsługi korespondencji z partnerami i użytkownikami portalu. W czasie wymiany korespondencji nie będą ujawniane żadne dane użytkownika, jedynie użytkownik może decydować komu i kiedy udostępnić swoje dane.

usługi portalu

- portal współpracuje z firmami zajmującymi się szeroko rozumianą obsługą należności. Współpracujemy z firmami windykacyjnymi, firmami pośredniczącymi w uzyskiwaniu odszkodowań, kancelariami prawnymi, mediatorami, agencjami detektywistycznymi, firmami zajmującymi się ubezpieczeniami należności, faktoringiem i forfatingiem. Za pośrednictwem portalu można zlecić windykację, zlecić uzyskanie należnego odszkodowania, sprzedać lub kupić wierzytelności, zlecić monitoring płatności czy mediacje. Można również zlecić poszukiwanie dłużnika, jego majątku, przygotowanie raportu handlowego, wszcząć postępowanie sądowe, uzyskać porady prawne, ubezpieczyć należność, zawrzeć umowę faktoringową czy umowę forfaitingową. Portal nie pobiera żadnych opłat za pośrednictwo w zwindykowaniu, sprzedaży, kupnie zgłoszonych wierzytelności lub udzieleniu odpowiedzi na zapytania ofertowe.

zgłaszanie wierzytelności

- każdy posiadacz indywidualnego konta za jego pośrednictwem może zgłaszać wierzytelności przeznaczone do windykacji, sprzedaży lub złożyć ofertę kupna określonych wierzytelności. O zgłoszeniu wierzytelności /windykacja, sprzedaż/ automatycznie informowane są firmy współpracujące z portalem, w przypadku ofert kupna wierzytelności - po dokonaniu stosownych opłat. Informacje wysyłane są anonimowo - bez podania danych zgłaszającego, a odpowiedzi wpływają na skrzynkę pocztową portalu.

zapytanie ofertowe

- każdy posiadacz indywidualnego konta za jego pośrednictwem może zgłaszać zapytania ofertowe dotyczące:

  • firmy windykacyjne - windykacja i sprzedaż wierzytelności,
  • uzyskania należnych odszkodowań,
  • kancelarie prawne - postępowanie sądowe, porady prawne,
  • mediacje,
  • agencje detektywistyczne - poszukiwania dłużnika, poszukiwania majątku,
  • firmy ubezpieczeniowe - ubezpieczenie należności,
  • usługi faktoringowe,
  • usługi forfaitingu,
  • informacja gospodarcza - raporty handlowe.


  • Wszystkie zgłoszenia ofertowe wysyłane są do firm zajmujących się wybraną działalnością. Zapytania wysyłane są anonimowo - bez podania danych zgłaszającego, a odpowiedzi wpływają na skrzynkę pocztową portalu.


zgłaszanie pakietu wierzytelności

- w przypadku zgłaszania jednorazowo wierzytelności należnych od więcej niż 10 dłużników istnieje możliwość skorzystania z uproszczonego formularza zgłoszeniowego. Formularz udostępniony jest poprzez indywidualne konto użytkownika.

publikacja wierzytelności

- publikacja wierzytelności na ogólnodostępnych stronach portalu następuje do 72 godzin od momentu ich zgłoszenia. O zgłoszeniu wierzytelności informowani są partnerzy portalu. Wierzytelności przeznaczone do sprzedaży publikowane są bezterminowo. Wierzytelności przeznaczone do windykacji publikowane są bezpłatnie przez okres 90 dni /możliwość przedłużania publikacji o kolejne 90 dni/. Oferty kupna wierzytelności publikowane są w zależności od opłaconej opcji - 60,90,120 dni.

newsletter

- informacja o publikacji nowych wierzytelności wysyłana bezpośrednio na podaną skrzynkę e-mail. Do wyboru powiadomienie codziennie lub raz w tygodniu. Usługa bezpłatna i wymagana rejestracja na portalu.

wyszukiwarka wierzytelności

- możliwość wyszukiwania wierzytelności według określonych kryteriów, poprzez ogólnodostępną wyszukiwarkę. Usługa bezpłatna i niewymagająca rejestracji na portalu.

kalkulator odsetkowy

- naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. Kalkulator posiada możliwość sumowania odsetek z 10 dokumentów. Usługa bezpłatna i niewymagająca rejestracji na portalu.

opłaty

- wszystkie opłaty są wnoszone na podstawie faktur pro forma. Po wpływie środków na wskazane konto usługa zostaje aktywowana i wysłana stosowna faktura VAT. Aktualne opłaty za usługi można znaleźć cenniku.

przedłużanie okresu publikowania wierzytelności

- publikację wierzytelności przeznaczone do windykacji można przedłużyć o kolejne 90 dni. Publikację ofert kupna wierzytelności można przedłożyć o kolejne 60, 90, 120 dni.

kontakt z użytkownikami portalu

- wszyscy zarejestrowani użytkownicy otrzymują możliwość kontaktu z innymi użytkownikami portalu /dotycz składania ofert kupna lub sprzedaży należności/. Usługa udostępniona poprzez indywidualne konto użytkownika.

monitorowanie wierzytelności

- użytkownik zostaje poinformowany o zgłoszeniu do sprzedaży wierzytelności, która spełnia wcześniej podane przez niego kryteria. Wierzytelności monitorowane są według kryteriów - NIP, miasto, kraj. Dostęp do usługi posiadają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Usługa płatna, udostępniona poprzez indywidualne konto użytkownika.

powiadomienie dłużnika

- użytkownik może zlecić portalowi powiadomienie dłużnika o publikacji wierzytelności na portalwindykacja.pl. Do wyboru są dwa rodzaje powiadomień - listowne /listem poleconym/ i elektroniczne /e-mail/. Usługa płatna, udostępniona poprzez indywidualne konto użytkownika.