rejestracja

w celu uzyskania dostępu do usług portalu proszę wypełnić poniższy formularz

rejestracja na portalwindykacja.pl jest bezpłatna
nie pobieramy żadnych prowizji z tytułu pośrednictwa portalwindykacja.pl w zbyciu lub nabyciu wierzytelności
nie pobieramy również żadnych prowizji od kwot odzyskanych za pośrednictwem portalwindykacja.pl

podane dane są poufne i nie udostępniane innym użytkownikom portalu
podanie danych nieprawdziwych lub niepełnych jest naruszeniem prawa i regulaminu portalu

forma prawna